ჩვენ შესახებ

EFG არის ეფექტური ფუნქციონალური ჯგუფი, რომელმაც შექმნა UMS (Universal Management System). იგი წარმოადგენს პროექტების მართვის საინფორმაციო სისტემას, რომელიც მოიცავს ინდეტიფიცირების, დაგეგმილ და დასაგეგმ მოდელებს, ასევე შესყიდვების, განხორციელების და ფინანსურ მოდელებს და ეტაპებს. იგი ზუსტად არის მორგებული ქართულ რეალობას და მისი ათწლიანი სხვადასხვა მიმართულების გამოცდილება ქმნის უნიკალურ საშუალებებს იყოს გამორჩეული, მოქნილი და უნივერსალური.

efg Company