ჩვენ შესახებ

efg

EFG არი ეფექტური ფუნქციონალური ჯგუფი, როელმაც შექმნა UMS (Universal Management System). იგი წარმოადგენს პროექტების მართვის საინფორმაციო სისტემას, რომელიც მოიცავს: ინდეტიფიცირების, დაგეგმილ და დასაგე მოდელებს, ასევე შესყიდვების, განხორციელების და ფინანსურ მოდელებს და ეტაპებს. იგი ზუსტად არის მორგებული ქართულ რეალობას და მისი ათწლიანი სხვადასხვა მიმართულების გამოცდილება ქმნის უნიკალურ საშუალებებს იყოს გაორჩეული, მოქნილი და უნივერსალური.