რა არის UMS ?

UMS არის უნივერსალური მართვის სისტემა, რომლის ძირითადი ფუნქცია არის მოახდინოს მონაცემთა კონსოლიდაცია, ანალიზი და პროცესების მართვა. UMS-ის მრავალწლიანმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ მისი სიმარტივე არის მისი ეფექტურობა და მისი მრავალფუნქციური მიდგომები, არის მისი უნივერსალურობა. UMS-ის გამოყენება შესაძლებელია ყველა იმ სახელმწიფო და კერძო სექტორში, სადაც საჭიროა მონაცემთა ცენტრალიზება, ანალიზი, პროცესების მართვა და მონიტორინგი. UMS-ის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა ამოცანების და ბიზნეს პროცესების, პროექტების, ტენდერების, კონტრაქტების, დავალებების, ინვენტარის,  რესურსების, ანგარიშების და სხვა უამრავი პროცესების მართვისთვის.

რატომ UMS ?

  • UMS უნივერსალური მართვის სიტემა იძლევა ერთი პლატფორმით მრავალ მოდულთან მუშაობის შესაძლებლობას.
  • ბიზნეს ანალიტიკაზე დაფუძნებული ეფექტური ანგარიშგების სისტემა.
  • ერთი სამუშაო გარემოდან ყველა მონაცემთან წვდომის საშუალება.
  • პროცესების, დავალებების, ვადების და სხვა მონაცემების კონტროლის და ეფექტური მონიტორინგის მექანიზმები.
  • მარტივი ინტერფეისი და უნივერსალურობა საშუალებას იძლევა იყოს უნიკალური და მიმზიდველი ყველა საჯარო ორგანიზაციისთვის თუ კერძო ბიზნესისთვის.
  • დაბალი ბიუჯეტი. 
  • სწრაფი დანერგვა. 
ums